Elektriautode ostutoetus

Toetust saab taotleda uutele täiselektrilistele, M1 ja N1 kategooria sõidukitele (auto), mille süsinikdioksiidi heitkogus on null grammi kilomeetri kohta (0 g/km). Elektrisõiduk võib olla vesiniku kütuseelemendiga.

  1. Auto peab olema täiselektriline ehk ainult elektri jõul liikuv sõiduk. Hübriidautode jt fossiilkütuseid kasutavate autode ostmist ei toetata.
  2. Auto peab ostmise hetkel olema uus. Auto peab olema ostetud ja arvele võetud (esmane registreerimine) ja registreeritud peale toetuse andmise määruse jõustumist 06.02.2023 toetuse taotleja nimele (liisingu puhul vastutav kasutaja). Toetust saab taotleda kahe kuu jooksul peale sõiduki registreerimist.
  3. Auto maksimumkiirus peab olema suurem kui 60 km/h.
  4. Autol on vähemalt kaheaastane garantii või samaväärne läbisõidukilomeetrites väljendatud garantii.
  5. M1 kategooria sõiduki maksumus ei või olla suurem kui 60 000 eurot (käibemaksuta) ja N1 kategooria sõiduki maksumus ei või olla suurem kui 80 000 eurot (käibemaksuta). Vesinikusõidukil hinnapiiri pole.
  6. Auto müügileping peab olema sõlmitud automüüjaga, kelle nimi on avaldatud Transpordiameti veebilehel tunnustatud sõidukite müüjate või tunnustatud margiesinduste nimekirjas või MTÜ Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu poolt tunnustatud automüüjaga (AMTEL) või on soetatud Euroopa majanduspiirkonna riigist või Šveitsist sõidukite valmistajalt, selle ametlikult esindajalt või valmistaja või ametliku esindaja poolt tunnustatud edasimüüjalt. Välismaalt ostes tuleb tõendada, et müüja vastab nendele tingimustele.
  7. Kui auto ostmiseks on kasutatud liisingut, siis liisingulepingust nähtub liisingulepingu alusel tehtud sissemakse suurus (vähemalt 4000 eurot) ja edasine maksegraafik (vähemalt neli aastat). Auto liisinguleping peab olema sõlmitud Eesti krediidiasutusega või -krediidiandjaga, välisriigi krediidiasutuse filiaaliga, Eestis erandi alusel tegutseva krediidiandjaga või ülepiirilise pangateenuse pakkujaga, kes on kantud turuosaliste registrisse. Liisinglepingus on mõistlik võimalik toetuse saamine ära märkida, et liisinguandja teaks sellega arvestada.